Sally & Molly

Foto Karin Jonkers

Missie theatergroep Sally & Molly

Sally & Molly maakt theater over maatschappelijke en sociale thema’s. Wij vertellen verhalen over daar waar het leven wringt, vreemd, afwijkend, pijnlijk of lachwekkend is. We spelen o.a. in de geestelijke gezondheidszorg, voor opleidingen, in het theater en bij particulieren in de huiskamer.

Theater en kunst belichten op een andere manier een probleem, een vraag, een gebeurtenis of een situatie. Creativiteit kan helpen bepaalde (sociale) processen sneller op gang te brengen, maar vooral het verkrijgen van inzicht kan helpen bepaalde taboes te doorbreken en/of stigmatisering tegen te gaan. Dat inzicht ontstaat – naast het vergaren van feitelijke kennis – ook door ‘ervaren”. Theater IS ervaring.

Wat willen we voor wie betekenen?

Wij willen in de samenleving meer begrip en inlevingsvermogen creëren. En daarmee een minder snel oordelende maatschappij. De mens struikelt en worstelt, wijkt af en ondergaat soms moeilijke periodes. De maatschappij is vooral en veelal gericht op succes en maatschappelijke status. Wij willen graag het verhaal achter ‘de gestruikelde mens’ vertellen en laten zien. Struikelen hoort namelijk ook bij het leven.

Doordat er voor ‘mislukken’ niet echt een plaats is in de maatschappij en onze sociale omgeving, denken wij dat psychische stoornissen tot nog meer isolement kunnen leiden. Mildheid ten opzichte van ‘mislukken’ zal volgens ons de stigmatisering ten aanzien van psychische ziektes verminderden en meer openheid creëren. Tevens willen we door middel van onze voorstellingen hulpverleners een opening bieden om met elkaar en met patiënten vanuit dat perspectief met elkaar in gesprek te gaan.

Foto Anna van Kooij

Onze voorstellingen en nagesprek

Naast onze eenmalige producties, zitten een aantal voorstellingen blijvend in ons repertoire. Deze kunnen nog jaren gespeeld worden. Op dit moment zijn dat er drie: PowerWijven (over seksueel misbruik), HappyPeople (over depressie en angststoornissen) en ZiekVerlangen (over verslaving).

We hebben de ambitie om ieder jaar een nieuwe voorstelling te maken over een maatschappelijk of sociaal probleem. De te maken voorstelling zal steeds spelen op de locatie van de ‘klant’. Voordeel van op locatie spelen is dat de omgeving voor het publiek veilig en vertrouwd is.

Indien gewenst bieden we naast de voorstellingen zelf een nagesprek aan in samenwerking met een professional, op het gebied van het specifieke terrein waar de voorstelling over gaat. Dit draagt bij aan de verwerking bij clienten en vergroot het inzicht voor onder andere familie, vrienden en professionals in de zorg. Een nagesprek krijgt altijd vorm in overleg.

Een hulpverlener, die al 25 jaar met meisjes werkt die seksueel misbruikt zijn, zei na het zien van PowerWijven: “Nu begrijp ik beter wat ze me keer op keer vertellen.”

Maatschappelijk theater vanuit eigen ervaring

Sally & Molly is uniek omdat ze altijd samenwerkt met professionals die persoonlijk dicht bij het thema staan en/of ervaringsdeskundig zijn. Dat geldt voor de research die we middels interviews verkrijgen, maar vooral ook voor de makers van de voorstelling zelf (spel, regie en tekst). De spelers zijn altijd ervaringsdeskundig. Hierdoor zijn de voorstellingen niet alleen artistiek van kwalitatief hoog niveau, maar óók gespeeld vanuit eigen ervaring.

Een meisje met depressieve klachten komt naar de voorstelling HappyPeople met haar ouders. Na afloop zegt ze in tranen tegen haar ouders: “Nu weten jullie hoe het in mij werkt.”

Foto Anna van Kooij

Thema’s en klanten

Ons werkterrein is onder andere de geestelijke gezondheidszorg, die theater als middel wil inzetten ter bevordering van betere communicatie, meer begrip, betere inzichten in bepaalde maatschappelijke en sociale problematieken. Dit kunnen stichtingen, opleidingen / universiteiten, patiëntenverenigingen, belangenverenigingen en bedrijven zijn, die een link hebben met de zorgsector.

“Bijzonder knap om zo’n zwaar beladen thema op een indringende wijze maar toch luchtig en met humor neer te zetten.“ Een publieksreactie na ZiekVerlangen.

De klant wordt bepaald door het thema van de voorstelling of het thema wordt bepaald door de klant. Voorbeelden waar wij tot nu toe voorstellingen over gemaakt hebben zijn: communicatie tussen artsen / specialisten en patiënten, Antilliaanse moeders van criminele jongeren, de emotionele impact van sloop op bewoners van een volkswijk in Den Bosch, seksueel misbruik, depressie en verslaving.

Onze klanten zijn onder andere: Amsterdam UMC, Hanzehogeschool Groningen sociale studies, HZ sociale studies, Novadic Kentron Vught, Penitentiaire Inrichtingen Vught, Koning Willem I College Den Bosch, Interakt Tiel, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
Maar ook particulieren die interesse hebben in het thema van de voorstelling.

Sally & Molly is een theatergroep bestaande uit

Artistieke leiding: Natasja d’Armagnac en Narhea Goossens
Zakelijke leiding: Narhea Goossens
Bestuur: Marc Eysink Smeets, Bart Louw en Margriet Wentink

Over Narhea en Natasja

Narhea Goossens (1985) is in juli 2012 afgestudeerd aan de Academie voor Drama te Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam als freelance theatermaker, trainingsacteur en docent voor o.a. gezelschappen/ scholen en instanties als: United-C, Koning Willem 1 College opleiding Artiest, Kunstencentrum Waalwijk, GGD en van Abbemuseum.

Natasja d’Armagnac (1968) volgde de opleidingen Theatermaker en Master Dasarts HkA regie en theater schrijven. Ze heeft gewerkt bij Productiehuis Brabant, Theaterfestival Boulevard, Fontys Theateropleiding en werkt nu met diverse amateur- en professionele gezelschappen en geeft les bij de theateropleiding van het Koning Willem 1 College.